top of page

Varaukset, ostot, tilaukset, peruutukset ja niiden säännöt

Valmennussuhde

Jokaisesta yli 1 kerran kestävästä valmennussuhteesta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimukseen kirjataan sopimuspuolet, mitä palveluita sopimus sisältää, montako tapaamiskerta ja mahdolliset lisäpalvelut. Sopimus sitoo molempia osapuolia.

Nämä säännöt koskevat suoraan Jennin Voimalle tehtyjä sopimuksia.

Maksaminen ja hinnat

Palvelun voi maksaa erissä. Maksu tapahtuu 1 kk välein ja ennakkoon. Maksu määräytyy palvelun mukaan.

Maksun voi suorittaa kortilla, käteisellä, laskulla, hyväksyttyjen liikuntaseteleiden mobiilipalvelulla ja Mobile Paylla.

Yksittäiset kerrat veloitetaan käynnin yhteydessä (jos useampi käynti, 1. kerralla maksetaan koko palvelu. esim. ruokaremontti).

Verkkovalmennukset maksetaan aina ennakkoon, eikä niillä ole palautusoikeutta jos materiaalit on toimitettu sovitusti.

Vaatteet maksetaan ennakkoon sivujen tarjoamien maksuvaihtoehtojen kautta.

Sivuilla olevat hinnat sisältävät alv:t.

Ajan varaaminen

Ajan varaaminen tapahtuu kasvotusten, sähköpostilla, wu-viestillä,messengerin tai varausportaalin kautta.

Varatun ajan voi peruutta maksutta 24 h ennen tapaamista, muussa tapauksessa kerta on maksullinen / kuluttaa yhden käynnin. Sairastapauksissa voimme käyttää ajan myös etäyhteyden kautta tapahtuvaan keskusteluun.

Jennin Voimalla eli Jennillä on oikeus peruuttaa aika (hätätilanteessa) ja siirtää se muuhun sopivaan ajankohtaan.
 

Valmennussuhteen purkaminen/tauottaminen

Valmennussuhde voidaan purkaa  molemmin puolin. Suhteen päättämisestä käydään keskustelu ennen päätöstä. Jo maksettuja kertoja ei hyvitetä ja varatuissa ajoissa pidetään kiinni 24 h säännöstä.


Valmennussuhteen voi laittaa tauolle sairauden ja loman ajaksi. Tästä sovitaan ennakkoon asiakkaan kanssa.

Lisämaksut

Paketteihin kuuluu mun tulo sun luokse tiettyyn kilometrimäärään asti (Vesivehmaalta 25 km säde). Pidemmät matkat laskutetaan erikseen.


Liikuntapaikojen pääsymaksun tai vuokran asiakas maksaa itse. Näitä voivat olla mm. uimahalli tai muu liikuntatila.


Jos käytetty kuntosali vaatii lisämaksun oman PT:n tuomisesta, tämä on asiakkaalle lisämaksullista (salikohtaista).


Kuntosalijäsenyys ei kuulu mihinkään pakettiin.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö

Rekisterin ylläpitäjänä toimii Jennin Voima, Verstaantie 42, 17130 Vesivehmaa.
Vastuuhenkilönä toimii Jenni Niutanen (0400214324), niutanen3@gmail.com.
Rekisterin nimi on Jennin Voiman asiakasrekisteri.

Kerättävät henkilötiedot

Asiakassuhdetta varten kerätään seuraavat tiedot

 • Nimi

 • Syntymävuosi

 • Laskusutiedot (koskee vain yrityksiä)

 • Email -osoite TAI puhelinnumero TAI messenger/instagram yhteystiedot

 • Fyysiseen ja henkiseen edistymiseen liittyvät testitiedot ja keskustelut

 • Valmennuksen kannalta merkittävät sairaudet ja rajoitteet

 • Valmennussuhteen kannalta oleelliset tiedot (esim. tavoite, motivointitapa, kiinnostuksen kohteet yms.)

 • Tapaamisajankohdat

Lisäksi jokaisen asiakkaan kehittymistä seurataan tiedot ylös kirjaten.

Tiedot kerätään digitaalisella tai henkilökohtaisella kyselyllä, keskustelemalla, puhelimitse tai havainnoimalla. Muodostamalla asiakassuhteen, asiakas antaa luvan ym. tietojen keräämiseen.

Tietojen säilytys, käyttö ja luovutus

Tietoja säilytetään yrityksen pilvipalveluissa (Google Drive, WIX.com-sivuston asiakasrekisteri).

Tietoja käytetään

 • asiakassuhteen ylläpito

 • valmentamisen apuväline

 • asiakaskyselyt ja tiedotteet

 • markkinointi

 • laskuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa. Valmennussuhteessa mahdollisesti käytettävä aplikaatio muodostaa tässä poikkeuksen.

Asiakas voi pyytäessään tutustua kaikkeen häntä koskevaan tietoon.

Tiedot hävitetään 3 kk asiakassuhteen loppumisesta (voidaan myös luovuttaa asiakkaalle).

Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Uutiskirjeen säännöt

Uutiskirjettä varten kerätään vain nimi ja sähköpostiosoite. Listalta voi poistua uutiskirjeen sääntöjen mukaisesti. Uutiskirjeen rekisteri säilytetään Wix.com pilvipalvelussa.

bottom of page